CURS TÈCNIC DE CICLISME 2022 NIVELL 1

9 May, 2022 | Noticíes | 0 Comentarios

CURS DE TÈCNIC DE CICLISME DE NIVELL 1 2022

La Federació Catalana de Ciclisme, amb la col·laboració de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, convoca el XVI Curs de Tècnics de Ciclisme de nivell 1, d’acord amb la Ordren del Ministerio de Educación Cultura y Deportes, ECD/158/2014, del 5 de febrero

 Les Proves d’accés es celebraran el dissabte 18 de juny de 2021 a les 9:00h al  Velòdrom d’Horta de Barcelona.

Per formalitzar la inscripció cal realitzar els següents passos:

 1. Omplir el full de Sol·licitud d’inscripció a la prova d’accés al Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell1 en període transitori 092101CICI – Barcelona –A .

Podeu trobar tota la informació i descarregar el full d’inscripció a la web de la FCC:

                                   CursosFCC.cat

 1. Presentar la documentació original, per a la seva compulsa, a la seu de la FCC:
  • Fotocòpia compulsada del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent, o superior acadèmicament) o bé, document acreditatiu de la superació de les proves d’accés a grau mitjà o superior.
  • Fotocòpia compulsada del DNI.
  • 1 fotografia mida carnet.
  • Llicència de la FCC en curs
  • Comprovant de pagament de la prova d’accés

(es compulsa a la FCC amb verificació de l’original)

 1. Cal realitzar el pagament dels 49,25€ de les proves d’accés al núm. de compte corrent de la FCC ES83 2100 2895 7802 0008 8775 amb el concepte Prova d’accés Curs Nivell 1 i el nom de l’alumne/a.

 Per aquesta prova s’ha de dur casc i qualsevol tipus de bicicleta homologada. La descripció de les proves a realitzar i els criteris d’avaluació es troben al document d’informació del curs publicat a la web:    PROVA D’ACCÉS

Les places s’atorgaran per ordre de superació de les proves d’accés al curs,  amb un mínim de 10 alumnes i un màxim de 30 alumnes.

 Imports a pagar del Curs de Tècnic de Ciclisme Nivell 1:

 • Prova d’accés:                         49,25€
 • Bloc Comú:                            136,00€
 • Bloc Específic:                       183,75€
 • Període de pràctiques:            50,00€
 • Varis:                                      300,00€                      TOTAL:  719€

 

Les classes del bloc específic s’iniciaran el divendres 30 de setembre de 2022, a les 18h.

 Àrea de Formació i Escoles

Federació Catalana de Ciclisme      

Més info a: CursosFCC.cat (google.com)        

https://sites.google.com/view/cursosfcc-cat/nivell-1                

0 comentarios

Enviar un comentario

 Altres Notícies
Roba Club Març 2024

Roba Club Març 2024

comanda roba del Club (març 24) Pels socis que vulguin roba del club es torna a fer una nova comanda.Per demanar-ne, sisplau empleneu el següent  formulari. El plaç per recollir peticions finalitza...

leer más
Campanya Llicències 2024

Campanya Llicències 2024

Campanya de llicències FCC 2024 info general aquí A les oficines del club Els socis del club que vulgin fer la llicència federativa 2024 poden aproparse a les oficines del club (circuit) de 19 a...

leer más
Share This